Funcionament del Molí de Vent

El molí de vent comença a bombar aigua a una velocitat del vent de 4 m/seg. La rotació de la roda acciona, mitjançant la biela i per medi de les vergues -instal.lades a l'interior dels tubs galvanitzats -, la bomba de pistó (situada al fons de la perforació).

La bomba disposa d'un pistó i un sistema de vàlvules que, de forma coordinada amb el moviment transmès per les vergues, van impulsant l'aigua per l'interior dels tubs fins a la superfície per a desembocar en un dipòsit. Una de les característiques principals de les bombes de pistó és que en cas de que la perforació tingués un cabal inferior al previst per la bomba, aquesta continuaria bomban l'aigua i l'aire sense resultar perjudicada.

El molí de vent trasllada l'aigua i, si és necessari, també l'eleva per damunt de l'alçada de la torre, simplement colálocant un premsaestopa que impedeix el vessament de l'aigua.

Els molins de vent TARRAGÓ estan protegits contra vents excessius ja que estan dotats d'un sistema de frenada automàtic. A més del sistema de frenada automàtic, el molí de vent disposa d'un sistema de frenada manual al peu de torre, per a aturar-lo quan es desitgi.

Aplicacions dels Molins de Vent

 • Subministrament d'Aigua a Poblacions. Cada cop és més comú l'ús de molins de vent pel bombament d'aigua en municipis.
 • Subministrament d'Aigua en l'Agricultura i Ramaderia. Els molins de vent s'instalálen tant en petites com en grans explotacions.
 • Multi-Instalálacions en Grans Finques. En cas de grans finques, es recomana instalálar més d'un molí de vent (multi-instalálació). La principal avantatge d'una multi-instal.lació és la possibilitat de captar els diferents punts d'aigua existents a la finca.
 • Instalálacions en Petites Explotacions. En cas de petites explotacions (ramaderia, fruiters, vinya, horticultura...) es recomana principalment la instalálació dels models M-3009 i M-4012. En la ramaderia, sector d'elevades necessitats d'aigua, aquests models cobreixen amb folgança el consum d'aigua.
 • Qualitat de l'Aigua. Els molins de vent bomben aigua d'estanys (o altres zones) per garantir els nivells apropiats d'oxigen dissolt en l'estany. En molts casos l'aigua de l'estany té concentracions molt baixes d'oxigen dissolt, a vegades està totalment desproveït d'ell, causant mortalitat d'organismes aquàtics. El bombament d'aigua mitjançant el molí de vent garanteix la qualitat de l'aigua necessària d'una forma econòmica i respectuosa amb el medi ambient. Un exemple d'aquest tipus d'instalálació és al Parc Natural del Delta de l'Ebre (Tarragona). Recentment també s'han realitzat estudis per l'aplicació del molí de vent en depuradores i desalinització d'aigües.

Altres Aplicacions

 • Trasllat d'aigua entre embassaments a diferents nivells.
 • Assecament de zones humides.
 • Subministrament d'aigua a petits llacs, jardins públics i fonts.
 • Subministrament d'aigua a parcs naturals.
 • Subministrament d'aigua a indústries.
 • Instalálacions pel sanejament i reciclatge d'aigua.
PAGINA INICIAL

Productes / funcionament - característiques - aplicacions