M-7015 / M-5015 / M-4012 / M-3009 / M-1806

MOLÍ DE VENT MODEL M-1806

Molí de Vent de 1,80 metres de diàmetre de roda i torre de 6 metres d'alçada amb esglaons d'accés. La base de la torre és quadrada de 1,50 metres de costat. A una velocitat del vent de 12 m/seg, genera una potència de 803 watts. Els cabals d'aigua que aquest model bomba s'especifiquen a la següent taula:

Bomba
Profunditat de la Perforació (m)
Cabal Màxim
(l/h)
Cabal Mímim
(l/h)
Diàmetre del Tub Galvanitzat
B-6012
18
1000
375
1" 1//4
B-7007
15
1400
525
1" 1//4
B-8515
10
1800
775
1" 1//2

e-mail: info@tarrago.es

Funcionament - Característiques - Aplicacions

Productes

Empresa / Informació

URL ANTERIOR
PAGINA INICIAL