M-7015 / M-5015 / M-4012 / M-3009 / M-1806

MOLÍ DE VENT MODEL M-3009

Molí de Vent 3 metres de diàmetre de roda i torre de 9 metres d'alçada amb plataforma rectangular de 1 m2 i escales d'accés. La base de la torre és quadrada de 1,90 metres de costat. En cas de grans finques, és aconsellable la instal.lació de més d'un d'aquests models. A una velocitat del vent de 12 m/seg, genera una potència de 2.250 watts. Els cabals d’aigua que aquest model bomba s'especifiquen en la següent taula:

Bomba
Profunditat de la Perforació (m)
Cabal Màxim
(l/h)
Cabal Mínim
(l/h)
Diàmetre del Tub Galvanitzat
B-5015
90
1200
500
1" 1//4
B-6215
72
1800
800
1" 1//2
B-7015
48
2400
1100
1" 1//2
B-8515 36 3500 1500 2"
B-100/22 24 5000 2100 2"
B-120/22
18
7100
3000
2" 1//2

e-mail: info@tarrago.es

Funcionament - Característiques - Aplicacions

Productes

Empresa / Informació

URL ANTERIOR
PAGINA INICIAL