M-7015 / M-5015 / M-4012 / M-3009 / M-1806

MOLÍ DE VENT MODEL M-4012

Molí de Vent de 4 metres de diàmetre de roda, torre de 12 metres d'alçada amb una plataforma rodona, barana de seguretat i escales d'accés. La base de la torre és quadrada de 2,46 metres de costat, amb possibilitat d'instal.lar un suplement de torre de 15 metres. A una velocitat del vent de 12 m/seg, genera una potència de 4.018 watts. Els cabals d'aigua que aquest model bomba s'especifiquen en la següent taula:

Bomba
Profunditat de la Perforació
Cabal Màxim
(l/h)
Cabal Mínim
(l/h)
Diàmetre del Tub Galvanitzat
B-7022
90
2800
1500
1" 1//2
B-8522
72
4200
2300
2"
B-100/22
48
5700
3100
2"
B-120/22 36 8200 5000 2" 1//2
B-150/22
18
13000
7100
3"

e-mail: info@tarrago.es

Funcionament - Característiques - Aplicacions

Productes

Empresa / Informació

URL ANTERIOR
PAGINA INICIAL