M-7015 / M-5015 / M-4012 / M-3009 / M-1806

MOLÍ DE VENT MODEL M-5015

Molí de Vent de 5 metres de diàmetre de roda i torre de 15 metres d'alçada amb plataforma rodona, barana de seguretat i escales d'accés. La base de la torre és quadrada de 3,02 metres de costat. A una velocitat del vent de 12 m/seg, genera una potència de 6.200 watts. Els cabals d'aigua que aquest model bomba s'especifiquen en la següent taula:

Bomba
Profunditat de la Perforació
Cabal Màxim
(l/h)
Cabal Mínim
(l/h)
Diàmetre del Tub
Galvanitzat
B-8522
90
4000
2300
2"
B-10022
72
5300
3100
2"
B-12022
48
7800
5000
2" 1//2
B-15030 36 11500 7100 3"
B-20022
18
16200
8500
4"

e-mail: info@tarrago.es

Funcionament - Característiques - Aplicacions

Productes

Empresa / Informació

URL ANTERIOR
PAGINA INICIAL