M-7015 / M-5015 / M-4012 / M-3009 / M-1806

MOLÍ DE VENT MODEL M-7015

Molí de Vent de 7 metres de diàmetre de roda i torre de 15 metres d'alçada amb dues plataformes rodones, barana de seguretat i escales d'accés. La base de la torre és quadrada de 4,32 metres de costat. A una velocitat del vent de 12 m/seg, aquest molí de vent genera una potència de 12.340 watts. Els cabals d'aigua que aquest model bombeja s'especifiquen en la següent taula:

Bomba
Profunditat de la Perforació
Cabal Màxim
(l/h)
Cabal mínim
(l/h)
Diàmetre del Tub Galvanitzat
B-150/30
90
9000
5000
2" 1//2
B-200/22
72
11600
6000
3"
B-200/40
48
16200
8500
4"
B-260/40
18
40500
18000
5"

e-mail: info@tarrago.es

Funcionament - Característiques - Aplicacions

Productes

Empresa / Informació

URL ANTERIOR
PAGINA INICIAL